Dự án giúp đỡ những người vô gia cư 2020!
 
VACAT xin chân thành cảm ơn Cộng Đồng đã đóng góp để hỗ trợ hội Foundation for the Homeless.
Foundation for the Homeless là hội chuyên giúp những gia đình không nhà cửa cơ hội, niềm tin, và sự giúp đỡ để họ có thể vượt qua sự khốn khó. Đặc biệt cám ơn Amerigroup, an Anthem Company, đã giúp đỡ và cung cấp ngân quỹ lớn nhất. Với sự ủng hộ của quý vị, chúng tôi đã gây quỹ được hơn $2,500 để mua những vật dụng cần thiết cho hội Thiện Nguyện Foundation for the Homeless. Những vật dụng như là kem đánh răng, đồ vệ sinh, khăn, mền, v.v.. Những vật dụng này sẽ đưa đến cho Hội để phân phát vào tháng 12 này.
 
Help the Homeless Project 2020!

 

VACAT is excited to support the Austin community by donating much-needed items to Foundation for the Homeless.

Foundation for the Homeless is a local non-profit organization that "provides homeless families hope, opportunity, and solutions while also promoting the dignity of individuals who suffer homelessness." Thank you to all of our donors that contributed funds in October, and specifically thank you to Amerigroup, for their generous donation. With the community's support, we raised over $2,500 to purchase various supplies for Foundation for the Homeless. The items, including toiletries, cleaning supplies, bedding, towels and other necessities, will be delivered to Foundation for the Homeless this December for distribution.
Print | Sitemap
© Vietnamese American Community of Austin Texas