Vietnamese Language Class – Lớp Việt Ngữ

Registration is now open for the basic Vietnamese as a Second Language (VSL) class in the Spring.

Classes will be held at Asian American Resource Center – City of Austin, 8401 Cameron Rd, Austin.

https://goo.gl/NbMrl9

www.trucvietorg.com/vsl

Click below to register:
https://goo.gl/qoL7i2

=====

Kể từ bây giờ bạn có thể ghi danh học lớp Đàm Thoại Việt Ngữ Cho Người Lớn, khai giảng vào Mùa Xuân năm tới.

Lớp học sẽ được dạy ở Trung Tâm Người Mỹ Gốc Á (AARC), 8401 Cameron Rd, Austin.

https://goo.gl/NbMrl9

http://www.trucvietorg.com/lớp-việt-ngữ

Nhấn vào link dưới đây để ghi danh:
https://goo.gl/forms/oOBCr5zeVwB6Cn4a2

vsl-spring17

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.