Vietnamese American Heritage Day – Ngày Văn Hoá Việt Nam

Nhằm giới thiệu với thế hệ trẻ, duy trì và bảo tồn văn hóa Việt cũng như chia sẻ văn hóa Việt với các cộng đồng khác, Ban Chấp Hành VACAT kính mời quý đồng hương đến tham dự Ngày Văn Hóa Việt Nam (lần đầu tiên) do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Austin & các vùng phụ cận tổ chức. Xin quý vị dành chút thời gian, khuyến khích và đưa con em đến tham dự.
11141116_1145082352192527_2093304245855317517_o
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.