THÔNG BÁO BẦU CỬ # 1

VIETNAMESE AMERICAN COMMUNITY OF AUSTIN, TEXAS

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI AUSTIN, TEXAS

Emailinfo@vacat.org; Website:  http://www.vacat.org

THÔNG BÁO BẦU CỬ # 1

V/v.:  BẦU CỬ HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA

TẠI AUSTIN VÀ PHỤ CẬN (VACAT), NHIỆM KỲ 2017 – 2019

Kính gởi: Quý đoàn thể tôn giáo, hội đoàn, báo chí truyền thông và đồng hương.

- Tham chiếu bản Điều Lệ về chức năng và trách nhiệm của Hội Đồng Tư Vấn & Yểm Trợ và Ban Bầu Cử thuộc tổ chức CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI AUSTIN, TEXAS (viết tắt là VACAT)

- Tham chiếu quyết định của buổi họp Khoáng Đại Cộng Đồng gồm có Hội Đồng Điều Hành, Hội Đồng Tư Vấn và Yểm Trợ và Đại Diện các đoàn thể và hội đoàn ngày 21 tháng 09 năm 2016

Trân trọng thông báo:

Năm nay, được sự đồng thuận của Ban Điều Hành Đương Nhiệm, chúng tôi tổ chức bầu cử Ban Điều Hành VACAT nhiệm kỳ 2017-2019 với những chi tiết như sau:

Để thuận tiện và có nhiều thời giờ khuyến khích các liên danh ứng cử, ngày bầu cử tân Hội Đồng Điều Hành nhiệm kỳ 2017 – 2019 của Cộng Đồng sẽ được tổ chức vào dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.

Để tạo điều kiện dễ dàng cho đồng hương tham gia bầu cử chọn liên danh đại diện, Ủy Ban Bầu Cử quyết định tổ chức bầu cử trong ngày cuối tuần:

Chủ Nhật ngày 22 tháng 1, năm 2017

Thời gian: Từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều

Địa điểm: 

Hội Chợ TẾT tại Travis Expo Center

7311 Decker Ln, Austin, TX 78724.

Khu chợ MT Supermarket trong China Center

    10901 N. Lamar Blvd., Austin, Texas 78753.

Các liên danh cùng qúi đồng hương muốn nhận đơn ứng cử hoặc biết thêm chi tiết về thể lệ bầu cử, vui lòng liên lạc:

- Ông Nguyễn Đức Vũ Đà, Trưởng Ban Bầu Cử, đt: 512-948-1478, Email: danguyen55@gmail.com

- Ông Trần Đỗ Cẩm, Thư Ký Ban Bầu Cử, đt: 512-346-5810, Email: camtran11@yahoo.com

Thời hạn chót nhận đơn ứng cử là ngày 25 tháng 12 năm 2016.

Vì danh dự và quyền lợi chung của cộng đồng người Việt tại Austin và vùng phụ cận, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự yểm trợ của mọi giới đồng hương hưởng ứng và tham gia vào việc ứng cử và bầu cử để đạt được kết quả tốt đẹp.

Việc ứng cử và bầu cử của đồng hương là nền tảng xây dựng cộng đồng của chúng ta ngày càng vững mạnh, đồng thời tạo môi trường giúp con em thành công trong xã hội địa phương.

Trân trọng.

Austin, ngày 29 tháng 9 năm 2016

Nguyễn Đức Vũ Đà

Trưởng Ban Bầu Cử

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.