Lớp Học Chữa Bệnh Đồng Ứng Liệu Pháp

Mời quý đồng hương ghi danh học lớp chữa bệnh bằng các phương pháp bấm huyệt đơn giản do Thầy Lý Phước Lộc, sáng lập viên Việt Nam Đồng Ứng Liệu Pháp hướng dẫn.

DULP_June2016_v2

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.