Hội Thảo THÀNH CÔNG TRÊN CON ĐƯỜNG HỌC VẤN – SUCCESS IN SCHOOL Seminar

 

VACAT kính mời quý vị phụ huynh và các em đến dự buổi hội thảo đầu tiên tại Austin của chuỗi hội thảo chủ đề “Thành Công Trên Con Đường Học Vấn”.
Thứ Tư ngày 20 Tháng 4, 2016
6:30 chiều – 8:30 tối
tại Trung Tâm AARC
8401 Cameron Rd, Austin, TX 78754

VACAT cordially invites you and your family to Austin’s first seminar in the “Success in School” Series.
Wednesday April 20, 2016
6:30pm – 8:30pm
at Asian American Resource Center
8401 Cameron Rd, Austin, TX 78754

CDHV

This entry was posted in Events. Bookmark the permalink.