Monthly Archives: April 2017

Tháng Tư Đen – Black April Commemoration

VÀO CỬA MIỄN PHÍ! Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen, ngày Quốc Hận, để tưởng nhớ đến sự hi sinh vô bờ bến của các anh hùng chiến đấu cho tự do của Miền Nam Việt Nam, một cơ hội … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment